Mahila O Mate khash Sarakari Yojana Othi Mahila O Ne Male Che Khubaja Labha

Desh Videsh ma Vasta Mara Vala Mitro Ne Aaje Janavvanu Ke Mahila O Mate Khas Sarkari Yojana Othi Mahila One Male Che khubaj Labh

Samaj Ni Andara ghana Khara Loko Ne Khabar Pan Nathi Hoti Ke Sarkar Tarafthi Kai Rite Madd Karvama Aave Che Ane Tena Mate Kya Prakarni Niti Niyo Khadvama Aave Che Ane Te Niyamo Upayog Karine Kai Rite Tena Pag Pan Saxam Bani Chale Che

Mahila Ne  Lagati Sarkari Yojana

Mahila ane balavikasa vibhagana mahat‍vani yojana'O


Beti bacavo (seva dha garla ca'ida)

Nari-gaurava niti - mahila onum gaurava, jatiya samanata

baliks samr̥d'dhi yojana

saras‍vati sadhana yojana

kuvanraba'─źnum mamerum yojana

sata phera samuhalagna

mahila vrd'dhasrama

ciranjivi yojana

nari adalata

sakhi mandala yojana

krsi talima yojana

All Friend Welcome ToSponsored Ads